רש"י על משלי יג ט

(משלי יג ט): "ידעך" - לשון קפיצה, שהשלהבת קופצת ונכרתת: