רש"י על מלכים ב יט ט

"וישב וישלח מלאכים" - להודיע שאינו שב לארצו אלא להלחם עם כוש ולחזור כאן