רש"י על מלכים א כב לח

| רש"י על מלכים אפרק כ"ב • פסוק ל"ח | >>
ב • ג • ז • ח • טו • יז • יט • כא • כד • ל • לב • לד • לה • לח • לט • מה • מז • מח • מט • נב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וילוקו הכלבים את דמו" - ואומר אני ששם נהרג נבות שהרי אמר הנביא במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות וגו'

"והזנות רחצו" - וכלי הזיין רחצו שם מן הדם כך תרגם יונתן ורבותינו אמרו (סנהדרין לט ב) אחאב מצונן היה ועשתה לו איזבל דמות שתי זונות במרכבתו