רש"י על ישעיהו מו ח

רש"י על ישעיהו • פרק מו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"זכרו זאת" - אשר אני חפץ לומר

"והתאוששו" - והתחזקו כמו לאשישי קיר חרשת (לעיל טז)

"השיבו פושעים על לב" - ומה אני אומר לכם לזכור ולהשיב על לב