רש"י על ישעיהו מג כז

<< רש"י על ישעיהו • פרק מג >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


"אביך הראשון חטא" - באומרו במה אדע (בראשית טו)

"ומליציך פשעו בי" - אין לך בכל מליצים שאתה סומך על זכותם שלא מצאתי בו פשע יצחק אהב את שונאי