רש"י על ישעיהו ל כג

<< רש"י על ישעיהו • פרק ל >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


"ונתן" - הקב"ה מטר זרעך

"ושמן" - ל' דבר שמן ואינו ל' שמן לפיכך טעמו למטה ונקוד קמץ

"כר נרחב" - עד שיהיו הכרים שמנים ורחבים

"כר" - כבש ל"א מישור נרחב כמו (בראשי' יב) ככר הירדן וכמו (ויקרא כג) כרמל כר שהוא מלא תבואה