רש"י על ישעיהו לב ד

<< רש"י על ישעיהו • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יט • כ • 


"ולבב נמהרים יבין לדעת" - לא כמו שעכשיו השמן לב העם (שם)

"ולשון עלגים וגו'" - ולא כמו שעכשיו כי בלעגי שפה (לעיל כח)

"עלגים" - כל מי שאינו יודע לכוין דיבורו להיות צח קרוי עלג ונלעג