רש"י על ישעיהו כז יב

<< | רש"י על ישעיהופרק כ"ז • פסוק י"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"יחבט ה'" - ת"י יתרמון קטילין ואני אומר ב' לשונות הללו חיבוט ולקיטה נופלין זה על זה כחובט זיתיו וחוזר ומלקטן ואחרים מלקטין אותן מן הארץ כך הקב"ה יתחיל האסיפה כמו שנאמר יתקע בשופר גדול

"משבולת הנהר" - הם האובדים בארץ אשור

"עד נחל מצרים" - הם הנדחים בארץ מצרים

"הנהר" - פרת הם בני אשור היושבים על פרת

"עד נחל מצרים" - הם יושבי מצרים יחבוט אותם כחובט זיתים

"ואתם תלוקטו" - מן הגליות

"לאחד אחד" - המוצא אחד מכם יביאהו מנחה