רש"י על ישעיהו כז א

<< | רש"י על ישעיהופרק כ"ז • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"על לויתן נחש בריח וגו'" - ת"י על מלכא דאתרברב כפרעה מלכא קדמאה ועל מלכא דאתגאי כסנחריב מלכא תנינא בריח ל' פשוט כבריח הזה לפי שהוא ראשון

"עקלתון" - לשון כפול לפי שהוא שני ואומר אני לפי שאלו שלש אומות חשובות מצרים ואשור לכך אמר על אלו כמו שאמר בסוף הענין ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים

"לויתן נחש בריח" - הוא מצרים

"לויתן נחש עקלתון" - הוא אשור

"והרג את התנין אשר בים" - היא יושבת בלב ימים וכן כתיים קרויים איי הים והן עכו"ם