רש"י על ישעיהו כב יז

<< רש"י על ישעיהו • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • 


"טלטלה גבר" - כהדין תרנגולא דמטלטל מאתר לאתר ורבותינו אמרו טלטולא דגברא קשה מדאיתתא

"ועוטך עטה" - כמו (שמואל א כה) ויעט בהם לשון עיט יפריחך כעוף בגלות ורבותינו אמרו צרעת פרחה בו כד"א (ויקרא יג) על שפם יעטה