רש"י על ישעיהו כב א

<< רש"י על ישעיהו • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • 


"גיא חזיון" - היא ירושלים גיא שנתנבאו עליה רוב נבואות

"כי עלית כולך לגגות" - כשבא עליהם חיל עולים על גגותיהם לראות החיל ולהלחם ורבותינו פירשו על כהנים שעלו על גגו של היכל ומפתחות העזרה בידם כדאיתא במסכת תענית ומדרש אגדה אומר שהיו גסי הרוח באיכה רבתי