רש"י על ישעיהו כא יג

<< רש"י על ישעיהו • פרק כא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"משא בערב" - על ערביים

"ביער בערב תלינו" - ראיתי מה עשיתם בהגלות אשור את עמי והיו מבקשים לשבאים שלהם להוליכם דרך עליכם לפי שאתם בני דודיהם אולי תרחמו עליהם ואתם הייתם יוצאים ולנים ביער דרך העברת שיירות

"אורחות דדנים" - בני דודכן