רש"י על ישעיהו יט יז

| רש"י על ישעיהופרק י"ט • פסוק י"ז | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא" - כשישמעו הנותרים במצרים משבי סנחריב את מפלתו שיפול בארץ יהודה בלא שום מלחמות זרוע בשר ידעו כי יש שכינה בישראל ומושיעם חזק וייראו ויפחדו מפני אדמת יהודה

"חגא" - לשון שבר ואימה ופחד לשון יחוגו וינועו כשכור (תהלים קז) וכן חגוי הסלע (שיר השירים ב)

"מפני עצת ה' צבאות אשר הוא יועץ עליו" - להפילו ביד סנחריב ויהודה ימלט מידו