רש"י על ישעיהו יב ד

<< רש"י על ישעיהו • פרק יב
א • ב • ג • ד • 


"עלילותיו" - מעלליו

"הזכירו" - לשבח כי נשגב הוא