רש"י על ישעיהו יא ה

"והיה צדק אזור מתניו" - ויהון צדיקיא סחור סחור ליה דבקים בו כאזור