רש"י על ישעיהו ב יא

<< רש"י על ישעיהו • פרק ב
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


"עיני גבהות אדם" - גסות הרוח וכן כל לשון גובה עינים שבמקרא כמה דאת אמר גבה עינים ורחב לבב (תהלים קא)