רש"י על ירמיהו נ מד

"הנה כאריה" - אשר יעלה מגאון הירדן כן יבא השודד אל נוה איתן כך תירגם יונתן הא מלך במשרייתיה ייסק עליהון כאריה דסלק מרום ירדנא למדנו שגאון הירדן מקום אריות הוא ואף כך תרגמו יונתן ואיך תעשה בגאון הירדן לקבל חיות ברא ברום ירדנא

"כי ארגיעה" - כשאביא השעה

"מעליה" - ממעל לה

"ומי יועידני" - למלחמה