רש"י על ירמיהו מד ל

רש"י על ירמיהו • פרק מד
י • יד • יט • כב • ל • 


"פרעה חפרע" - פרעה תבירא וחי"ת זו משמשת במקום ה"א