רש"י על ירמיהו מד


פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא דוכאו" - לבם מרעתם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אם פליטים" - ירמיהו וברוך חזרו משם שהגלם נבוכדנאצר כשנתנה ארץ מצרים בידו בעשרים ושבע למלכו (יחזקאל כט) כך שנויה בסדר עולם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המבלעדי אנשינו" - שלא מדעתם "כוונים להעציבה" - דפוסים בדמות עצבים (עצבים דמות עלמה כמו לעיל כב)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא יוכל ה' עוד לשאת" - כמו ולא יכול

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פרעה חפרע" - פרעה תבירא וחי"ת זו משמשת במקום ה"א