רש"י על ירמיהו מד


פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא דוכאו" - לבם מרעתם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אם פליטים" - ירמיהו וברוך חזרו משם שהגלם נבוכדנאצר כשנתנה ארץ מצרים בידו בעשרים ושבע למלכו (יחזקאל כט) כך שנויה בסדר עולם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המבלעדי אנשינו" - שלא מדעתם

"כוונים להעציבה" - דפוסים בדמות עצבים (עצבים דמות עלמה כמו לעיל כב)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יוכל ה' עוד לשאת" - כמו ולא יכול

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרעה חפרע" - פרעה תבירא וחי"ת זו משמשת במקום ה"א