רש"י על ירמיהו מב


פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וקול שופר" - שתוקעין הצופים להזהיר את העם