רש"י על ירמיהו לג כה

<< רש"י על ירמיהו • פרק לג
א • ב • ג • ד • ה • יב • יג • יז • יח • כ • כד • כה • 


"אם לא בריתי וגו'" - אי אפשר שלא יתקיים הברית שכרתי ליום ולילה להיות בעתם ואי אפשר לחוקות שמים וארץ ליבטל כאלו לא שמתים גם זרע יעקב וגו' ורבותינו דרשוהו לענין ברית התורה ללמוד מכאן שבשביל התורה נבראו שמים וארץ אך אין המדרש מיושב על סדר המקראות