רש"י על ירמיהו כז כב

"עד יום פקדי אותם" - בימי כורש כמו שמפורש בספר עזרא