רש"י על יחזקאל מא ג

<< רש"י על יחזקאל • פרק מא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


"ובא לפנימה" - אל המחיצה המפסקת בין ההיכל לקודש הקדשים

"וימד איל הפתח" - עוביו שתים אמות אין זה שוה לאמה טרקסין

"והפתח שש אמות" - איני יכול לפרשו אלא לגבהו