רש"י על יחזקאל יג י

| רש"י על יחזקאלפרק י"ג • פסוק י' | >>
ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • יד • יח • יט • כ • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"והוא בונה חיץ" - והנה עמי כבונים בנין מחיצה והנביאים טחים אותו תפל קרקע הדומה לסיד ואינו מתקיים לפני הגשמים

"תפל" - אוטומנ"ץ בלע"ז וי"א בלאשטניי"א בלע"ז