רש"י על יחזקאל יג ג

רש"י על יחזקאל • פרק יג >>
ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • יד • יח • יט • כ • כב • 


"הנבלים" - השוטים

"רוחם" - כמו רצונם