רש"י על יחזקאל ג טו

<< רש"י על יחזקאל • פרק ג
ג • ה • ו • ט • יא • יב • יג • יד • טו • יז • כ • כג • כד • כה • כז • 


"תל אביב" - לתל אביב שם מקום

"משמים" - משתומם אדם משותק מלדבר