רש"י על יחזקאל א ז

<< | רש"י על יחזקאלפרק א' • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"רגל ישרה" - רגלין כיונן מכוונין זה כנגד זה ד"א ישרה שאין להם קפיצים ארכובות לכוף את שוקיהם לפי שאין להם ישיבה ולא שכיבה ואין צריכין להיות קפיצין כעין שיש לבהמה קפץ עליון וקפץ תחתון שבהם היא כופפת שוקיה לשכב

"רגל עגל" - רגל עגול וכן תרגם יונתן רגלין סגלגלין

"ונוצצים" - מתוך זהרוריתם דומה כאלו יוצאות מהם נצוצות כדאמרינן במסכת יומא אף היא עשתה נברשת של זהב וכו' בשעה שהחמה זורחת נצוצות יוצאין הימנה וכו'

"כעין" - כמו כמראה

"נחושת קלל" - מזוקק ומאיר ומנחם חברו עם קלוי באש (ויקרא ג')