רש"י על יואל ג א

<< רש"י על יואל • פרק ג
א • ג • ד • ה • 


"והיה אחרי כן" - לעתיד לבא

"על כל בשר" - על מי שנעשה לבו רך כבשר דוגמת ונתתי לכם לב בשר (יחזקאל לו)