רש"י על יהושע טז א

<< רש"י על יהושע • פרק טז
א • ה • ו • ט • 


"ויצא הגורל לבני יוסף" - במצר צפוני של גמר כיבושו של יהושוע נפל להם הגורל כמו שכתוב למטה ובני יוסף יעמדו על גבולם מצפון והרבה מן הארץ היה בין בני יהודה ובין בני יוסף שנטלו שאר השבטים אחריהם (רצה לומר ביניהם) כמו שמצינו בשבט בנימין (לקמן יח יא) ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף

"מירדן יריחו למי יריחו מזרחה" - התחיל הגבול למזבח

"המדבר עולה מיריחו" - אל המדבר עולה הגבול מיריחו ובא לו לצד מערב לבית אל