רש"י על יהושע ד ב

רש"י על יהושע • פרק ד >>
ב • ג • ה • ז • ט • י • יא • טז • יח • כ • 


"שנים עשר אנשים" - הם שנזכרים למעלה להיות נכונים