רש"י על יהושע א טו

<< רש"י על יהושע • פרק א
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יד • טו • יח • 


"מזרח השמש" - עבר מזרחי של ירדן