רש"י על זכריה ח כג

| רש"י על זכריהפרק ח' • פסוק כ"ג |
ב • ד • ו • ט • יד • טז • יז • יט • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"עשרה אנשים" - משבעים לשון הרי שבע מאות לכל כנף וכנף הרי לד' כנפי הטלית אלפים ושמונה מאות