רש"י על זכריה ח יט

רש"י על זכריה • פרק ח
ב • ד • ו • ט • יד • טז • יז • יט • כג • 


"צום הרביעי" - צום של תמוז שהוא רביעי לחדשים

"צום החמישי" - של אב

"וצום השביעי" - שלשה בתשרי שבו נהרג גדליה

"וצום העשירי" - של טבת