רש"י על ויקרא כד יז

<< רש"י על ויקרא • פרק כד
ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • כ • כא • כב • כג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואיש כי יכה" - לפי שנאמר (שמות כא) מכה איש וגו' אין לי אלא שהרג את האיש אשה וקטן מנין ת"ל כל נפש אדם