רש"י על ויקרא כג לז

<< | רש"י על ויקראפרק כ"ג • פסוק ל"ז |
ב • ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כז • ל • לא • לה • לו • לז • לט • מ • מב • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"עלה ומנחה" - (מנחות מד) מנחת נסכים הקריבה עם העולה

"דבר יום ביומו" - חוק הקצוב בחומש הפקודים

"דבר יום ביומו" - הא אם עבר יומו בטל קרבנו