רש"י על ויקרא כג יז

<< רש"י על ויקרא • פרק כג >>
ב • ג • ד • ה • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כז • ל • לא • לה • לו • לז • לט • מ • מב • מג • 


"ממושבותיכם" - ולא מחוצה לארץ

"לחם תנופה" - לחם תרומה המורם לשם גבוה וזו היא המנחה החדשה האמורה למעלה

"בכורים" - ראשונה לכל המנחות אף למנחת קנאות הבאה מן השעורים לא תקרב מן החדש קודם לשתי הלחם