רש"י על הושע יג יג

<< רש"י על הושע • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • 


"כי עת" - צרה באה לו אשר לא יוכל לעמוד ולהתקיים

"במשבר בנים" - שהיולדת יושבת עליו לילד ובלע"ז קורין למשבר שיל"א במשבר בנים כמשבר העשוי ללידת בנים