רש"י על הושע יג יב

רש"י על הושע • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • 


"צרור עון אפרים" - לא ויתרתי עליו צפון הוא אתי