רש"י על הושע יב ח

<< רש"י על הושע • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"כנען בידו מאזני מרמה" - אתם סמוכים על בצעכם שאתם סוחרים ורמאים ועל עשריכם אתם אומרים

"אך עשרתי" - ולא אעבוד את הקב"ה