רש"י על דברי הימים ב לא ט

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק לא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יז • יט • 


"וידרש יחזקיהו" - לפי שראה חזקיהו הערימות גדולות אמר בלבו שמא לא לקחו הכהני' והלוי' מהם ולא נגעו בהם שאם נגעו בהם איך נתרבו כל כך ותמה ודרש מהם על דבר הערימות על מה זה