רש"י על דברי הימים ב לא ג

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק לא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יז • יט • 


"ומנת המלך מן רכושו לעלות וגו'" - אשר נתן לעשות אותם (ברצון)