רש"י על דברי הימים ב כד כו

<< | רש"י על דברי הימים בפרק כ"ד • פסוק כ"ו |
ב • ג • ה • ו • ז • ח • יא • יג • יד • כ • כג • כה • כו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"המואבית" - מה לי מי היו וממי יצאו אם מבני ישראל או ממואבים אלא יבאו כפויי טובה שכפו טובתו של אברהם אבינו ללוט אביהם שנלחם עם המלכים כששמע שנשבה לוט והם שכרו את בלעם לקלל בניו ויפרעו מיואש שכפה טובתו של יהוידע והרג את זכריה בנו כן מפורש במכילתא