רש"י על דברי הימים ב כב ח

<< | רש"י על דברי הימים בפרק כ"ב • פסוק ח' |
ב • ה • ו • ז • ח • י • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ובני אחי אחזיהו" - ומה שלא נאמר ואחי אחזיהו לפי שנהרגו בימי יהורם אביהם כדכתיב לעיל (ב' כ"א) ויעלו ביהודה ויבקעוה ולא נשאר בן כי אם אחזיהו קטן בניו