רש"י על דברי הימים ב כב ו

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק כב >>
ב • ה • ו • ז • ח • י • יא • 


"כי המכים אשר הכוהו" - פתרון מן המכים וכן (במלכים ב' ח')

"ועזריהו בן יהורם" - זה אחזיהו וכן הוא אומר (שם) ואחזיהו מלך יהודה ירד לראות את יורם