רש"י על דברי הימים ב ו מב

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק ו
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • יב • יג • יד • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לד • לה • לח • לט • מא • מב • 


"אל תשב פני משיחך" - מלעשות טובה עמדי ואם לא למעני עשה למענך