רש"י על דברי הימים א כב ד

"והצורים" - עם חירם מלך צור