רש"י על דברי הימים א כב ג

<< רש"י על דברי הימים א • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • 


"למסמרים לדלתות השערים" - (בל"א נאגע"ל)

"ולמחברות" - הכין דוד הברזל שמחברין ומחזיקים הדלתות והשערים בהם