רש"י על דברי הימים א יד יד

רש"י על דברי הימים א • פרק יד
א • ב • ג • ח • י • יא • יד • 


"הסב מעליהם" - אמרה מדת הדין לפני המקום רבש"ע למה העברת את שאול מלפני דוד אמר לה על שלא המתין לשמואל שבעת ימים כאשר צוהו אמר לה הקב"ה אנסה עתה את דוד הסב מעליהם וגו' וכל זה שמר דוד