רש"י על דברי הימים א יא יט

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יא >>
ב • ג • ד • ה • ח • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • 


"כי בנפשותם הביאום" - שמסרו עצמם להריגה על המים