רש"י על דברי הימים א יא יג

<< רש"י על דברי הימים א • פרק יא
ב • ג • ד • ה • ח • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • 


"בפס דמים" - שם מקום ובשמואל באפס דמים

"והפלשתים נאספו שם למלחמה" - שנזדרזו להנקם מישראל ומאותם גבורים שחרפו כמפורש בשמואל (ב' כג) בחרפם בפלשתים

"מלאה שעורים" - ורצו פלשתים לקוצרה ולהציתה באש

"וירדו שלושה מן השלושים" - שלשה אלו היו ראש לכל השלושים